Strategia i zarządzanie własnością intelektualną

KIM JESTEŚMY?

Pracujemy dla naszych Partnerów:
przedsiębiorców, twórców, innowatorów i z myślą
o nich poszukujemy optymalnych rozwiązań
ochrony własności intelektualnej.
Stawiamy na profesjonalne, indywidualne
podejście do każdej sprawy.
Świadczymy pomoc prawną w języku polskim,
angielskim, francuskim i hiszpańskim.

NASZ ZESPÓŁ

Karolina Wolska

Karolina Wolska

Radca prawny

A.Rokicka

Anna Rokicka

Rzecznik patentowy

M.Rutkowksa

Magdalena Rutkowska-Sowa

Rzecznik patentowy

Ochrona własności intelektualnej

Kompleksowa ochrona: Oznaczeń przedsiębiorstwa – znaków towarowych oznaczeń geograficznych, designu – wzorów przemysłowych, rozwiązań technicznych – wynalazków, wzorów użytkowych, utworów, tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how.

Zarządzanie własnością intelektualną

strategie zarządzania w obszarze własności intelektualnej, plany optymalizacji międzynarodowych postępowań rejestracyjnych, audyty własności intelektualnej.

Szkolenia

szkolenia z zakresu własności intelektualnej „szyte na miarę”

kancelaria@ipwillowtree.pl

+ 48 502 294 530

ul. Żeglarska 23

53-213 Wrocław

Polska