BLOG

Wybór odpowiedniej nazwy dla swojej działalności to bardzo ważny moment dla każdego przedsiębiorcy. To właśnie ta nazwa będzie niejako jego identyfikatorem na rynku, to ona będzie pierwszym, z czym zetkną się potencjalni klienci. Ustawodawca nie pozostawił przedsiębiorcom całkowitej swobody w kształtowaniu nazw dla swoich firm.......

Często mówi się „Potrzeba matką wynalazków”. 26 maja wydaje się być dobrym dniem, aby zastanowić się na co konkretnie ukierunkowana jest w  tym określeniu matczyna uwaga, tzn. by ustalić czym jest wynalazek? W przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej[1]......

W dniu, w którym wszystkie dzieci obchodzą swoje święto warto pochylić się nad głównym obiektem ich zainteresowań – zabawkami, a konkretniej – klockami. Czy zdajemy sobie w ogóle sprawę, że te niepozorne, przysparzające tyle radości elementy mogą być przedmiotem różnorakiej ochrony prawnej jako szeroko pojęta......