Ochrona własności intelektualnej

Oferujemy pomoc prawną w zakresie ochrony:

  • oznaczeń przedsiębiorstwa: znaków towarowych, oznaczeń geograficznych,
  • wzornictwa przemysłowego,
  • rozwiązań technicznych: wzorów użytkowych, wynalazków,
  • praw autorskich,
  • tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how.

Prowadzimy:

  • postępowania rejestracyjne,
  • postępowania sporne

przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO, WIPO, a także krajowymi urzędami patentowymi
w innych państwach.