Szkolenia

Prowadzimy szkolenia:

  • oparte o wiedzę prawniczą, akcentujące wymierne korzyści wynikające z ochrony
    i zarządzania własnością intelektualną,
  • skierowane do twórców, przedsiębiorców, naukowców, administracji publicznej,
  • na różnych poziomach zaawansowania: wprowadzające w tematykę własności intelektualnej, jak i poświęcone szczegółowym zagadnieniom z zakresu własności przemysłowej, czy praw autorskich,
  • w wymiarze czasowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb naszych partnerów,
  • z elementami wykładu, metod warsztatowych, case study,
  • w oparciu o autorskie materiały szkoleniowe.